Lúa, nữ thần Lúa và Liềm

Hội thảo
Lúa, nữ thần Lúa và Liềm: Xứ Bru những năm 1980 (Quảng Trị)
Dịch song song Pháp -Việt

Diễn giả : Gabor Vargyas, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Hungary

Gabor Vargyas, nhà nhân học Hungary, tác giả cuốn sách Đi tìm người Bru đã mất, đã trải nghiệm những nghiên cứu thực địa ngay tại nơi tộc người Bru-Vân Kiều (Quảng Trị) sinh sống trong những năm 80. Trong hội thảo này, ông nhìn lại những nét truyền thống về nông nghiệp cũng như tín ngưỡng tôn giáo về lĩnh vực này.

THÔNG TIN HỮU ÍCH
Bạn có thể quan tâm: