Một thế kỷ phong trào phụ nữ Việt Nam

Tọa đàm
Một thế kỷ phong trào phụ nữ Việt Nam
Từ kinh nghiệm hiện đại hoá đối diện các thách thức và cơ hội trong thời đại 4.0

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Diễn giả:
Đoàn Ánh Dương, Nhà nghiên cứu Viện Văn học Việt Nam
TS Bùi Trân Phượng, Nguyên Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, nhà quản lý và nghiên cứu giáo dục
TS. Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội
Trần Ly Ly, NSƯT – Giám đốc Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam- Trang Hạ, MC, nhà văn

Tọa đàm mong muốn trở thành một diễn đàn cho các diễn giả và cử tọa thảo luận về các bài học kinh nghiệm đấu tranh cho quyền phụ nữ, nữ quyền, đòi hỏi nam nữ bình quyền trong quá khứ và kết nối di sản tranh đấu ấy vào quá trình khẳng định vị thế, vai trò, ý thức tự vận động và vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời đại cách mạng xã hội 4.0 hôm nay.
Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ và nhân dịp ra mắt sách Tự Lực văn đoàn với Vấn đề phụ nữ ở nước ta (Tủ sách Phụ nữ tùng thư – Giới và Phát triển). Tủ sách do nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam xuất bản trong những năm gần đây đã góp phần tích cực vào việc sưu tầm và tái công bố các dữ liệu liên quan đến phong trào phụ nữ Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ XX; đồng thời giới thiệu các phong trào nữ quyền trên thế giới ảnh hưởng đến phụ nữ và xã hội Việt Nam đương đại.

THÔNG TIN HỮU ÍCH