Nghiên cứu Pháp ngữ tại Châu Á hiện nay: thách thức và viễn cảnh

Hội thảo
Nghiên cứu Pháp ngữ tại Châu Á hiện nay : thách thức và viễn cảnh
Nhân dịp ra mắt số 2 và số 3 của ấn phẩm Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á-Thái Bình Dương

Dịch song song Pháp-Việt

Diễn giả :
– Ngô Tự Lập, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Emmanuel Cerise, Đồng Giám đốc Viện IMV và đại diện dự án hợp tác giữa vùng Ile-de-France và Ủy ban nhân dân Hà Nội
– PGS TS Corinne Flicker, Đại học Aix- Marseille

FAP là một ấn phẩm khoa học liên ngành, bình duyệt đồng cấp của Viện Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác với Nhà xuất bản đại học Provence (Cộng hòa Pháp). Là một diễn đàn khoa học, FAP công bố các công trình nghiên cứu của tất cả các nhà nghiên cứu, hàn lâm hoặc thực hành, trong nước và nước ngoài liên quan đến Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương. Số 1 của ấn phẩm ra mắt gây tiếng vang lớn và được cộng đồng khoa học đánh giá cao. FAP được phát hành rộng rãi trên toàn thế giới.

THÔNG TIN HỮU ÍCH
Bạn có thể quan tâm: