Người lạ, giống Pháp

Đạo diễn: Philippe Rostan (Pháp, 2009, 90’)

Trong cuộc chiến Đông Dương, hàng ngàn trẻ em lai Á-Âu, có mẹ là người Việt, hiếm khi biết mặt người cha gốc Pháp của mình. Bị chối bỏ bởi cả cộng đồng Pháp và Việt Nam, sự tồn tại của chúng trở thành mối đe dọa đối với thứ bậc thuộc địa. Với số lượng con lai tăng cao, một sắc lệnh được ban hành cho phép họ nhập tịch. Khi cuộc chiến kết thúc, những đứa trẻ bị đưa vào trại trẻ mồ côi và sau đó “hồi hương” về Pháp, bất chấp nguyện vọng của những người mẹ.

THÔNG TIN HỮU ÍCH