Phòng chống tật khúc xạ học đường

Hội thảo
Phòng chống tật khúc xạ học đường

Dịch song song Pháp-Việt

Diễn giả :

– Giáo sư ưu tú nhãn khoa Frank Bacin

– TS. BS. Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2

Đại đa số học sinh trung học cơ sở và phổ thông trung học, đặc biệt ở thành phố, đeo kính thuốc (từ 50% đến 100%). Phần lớn các trường hợp đều do thói quen sinh hoạt. Thói quen này hoàn toàn có thể cải thiện được nhờ vào việc thay đổi ý thức của chính các em học sinh.

THÔNG TIN HỮU ÍCH