Gặp gỡ

Triển lãm tranh

Léopold Franckowiak

Là người Pháp gốc Ba Lan, Léopold Franckowiak sống ở Lille, phía bắc nước Pháp cho đến năm 2011. Nhiều năm trước đây, các tác phẩm của ông chủ yếu là sắp đặt và trình diễn. Tuy nhiên, qua 7 năm sống ở Việt Nam, và dù trước đây rất hiếm khi vẽ, ông lại bắt đầu vẽ sơn dầu vào cuối năm 2016 dù việc chuyển từ sáng tạo cho các sự kiện chuyển qua vẽ chân dung là không thật dễ dàng. Có lẽ việc sống ở Việt Nam trong suốt 5 năm mà không quay trở lại Pháp là yếu tố quyết định dẫn đến việc Léo bắt đầu vẽ. Các tác phẩm của ông cũng mang nhiều ý nghĩa gắn liền với giai đoạn này. Trong suốt khoảng thời gian 5 năm đó, sự liên hệ giữa ông và bạn bè, gia đình ở Châu âu chỉ được duy trì qua những bức ảnh, tin nhắn và thư từ. Điểm đáng chú ý trong loạt tranh này là sự trộn lẫn dần dần các hình ảnh hiện tại (những hình ảnh được gửi cho ông qua Internet) và các hình ảnh trong album ảnh cá nhân của ông, ở đó có những người còn sống lẫn những người đã quá cố (như trong những bức ảnh của ông thời thơ ấu) vẫn tiếp tục tồn tại song song với nhau. Léopold bắt đầu vẽ những bức chân dung của bạn bè ở Huế cũng như ở Châu âu trong sự trộn lẫn giữa thời gian và khung cảnh. Do đó, chúng ta sẽ bắt gặp chân dung những người mà ông thường gặp nhưng đó là vào thời điểm họ còn trẻ; hoặc đôi khi là hình ảnh của những người đã khuất được thể hiện trong khung cảnh Việt Nam.

THÔNG TIN HỮU ÍCH