Sự hình thành và những ý tưởng cải cách chữ Quốc ngữ

Toạ đàm
Sự hình thành và những ý tưởng cải cách chữ Quốc ngữ

Ngôn ngữ tọa đàm: tiếng Việt

Diễn giả: 
– TS Ngữ học Phạm Thị Kiều Ly
– GS TS Ngữ học Nguyễn Văn Hiệp, Viện Ngôn ngữ
– PGS TS Ngữ học Hoàng Dũng, trường ĐHSP TPHCM
– Điều phối: Nhà báo, dịch giả Hoàng Hưng

Năm 1919, chữ Quốc ngữ mặc nhiên trở thành văn tự chính thức được sử dụng ở Việt Nam sau kỳ thi cuối cùng sử dụng chữ Hán. Đánh dấu 100 năm sự kiện nói trên, diễn giả là các nhà nghiên cứu ngôn ngữ sẽ trình bày một số tìm tòi mới nhất về sự hình thành chữ Quốc ngữ và vai trò của các Linh mục dòng Tên, trong đó có Alexandre de Rhodes, cũng như những ý tưởng cải cách chữ Quốc ngữ của hậu thế.

THÔNG TIN HỮU ÍCH
0 Bình luận