Tư pháp người chưa thành niên : các biện pháp thay thế phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội, so sánh quy định của Pháp và Việt Nam

Hội thảo
Tư pháp người chưa thành niên : các biện pháp thay thế phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội, so sánh quy định của Pháp và Việt Nam

Dịch song song Pháp – Việt

Diễn giả:
Bà Reuflet Lim, Phó chủ tịch thứ nhất phụ trách xét xử trẻ em tại Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng tại Nantes, đồng thời là thẩm phán liên kết giảng dạy tại Trường Đại học Thẩm phán Quốc gia

Một cuộc tranh luận, được tổ chức nhân dịp ngày Quốc tế Trẻ em, dành cho công chúng với sự tham gia của chuyên gia Pháp và Việt Nam.

THÔNG TIN HỮU ÍCH
Bạn có thể quan tâm: