Tết Trung thu

Workshop «Tết Trung thu»

– Tết Trung thu có nguồn gốc từ đâu?
– Tết Trung thu được tổ chức vào thời gian nào?
– Vì sao chúng ta ăn bánh trung thu vào dịp này?

* Đối tượng: Học sinh từ 6 đến 10 tuổi

Những bé chưa có thẻ thành viên, có thể đăng ký tại Viện Pháp tại Huế, 01 Lê Hồng Phong – Huế
–  Lệ phí dành cho học sinh, sinh viên: 180.000 đồng/năm
– Đăng ký trước ngày 09/09/2022
– Link đăng ký : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI6wsyQB1FiYEo9ltv0b8azefmYJgisarIXyi_Ub9i8YWR_g/viewform

THÔNG TIN HỮU ÍCH
0 Bình luận