01/10 - 31/10
Hà Nội - Thư viện L’Espace
Từ 01 đến 14/10 : Triển lãm « Khám phá quốc kỳ trên thế giới » Thứ Bảy ngày 03 lúc 10h30 : Workshop « Xung quanh câu chuyện về…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Thứ Bảy ngày 01 lúc 16h00 : Workshop « Cùng chơi nào » Thứ Bảy ngày 08 lúc 10h30 : Manuel đọc truyện Thứ Bảy ngày 15 lúc 10h30 :…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Khơi gợi niềm yêu thích sách và những câu truyện dành cho bé thơ.
Xem thêm thông tin
01/01
-
Từ 09 đến 23/07 : Triển lãm « Lịch sử thế giới qua truyện tranh » Thứ Bảy ngày 04 lúc 10h30 : Điện ảnh trẻ em « Cuộc phiêu…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Thứ Bảy ngày 06 lúc 16h00 : Điện ảnh trẻ em « Thần biển » Thứ Bảy ngày 13 lúc 10h30 : Manuel đọc truyện Thứ Bảy ngày 20 lúc…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Từ 10 đến 31/01 : Triển lãm « Hà Nội không đổi thay » Thứ Bảy ngày 04 lúc 16h00 và 16h30 : Manu kể truyện Thứ Bảy ngày 11…
Xem thêm thông tin