Thảm họa thiên nhiên

Workshop

Ngày nay, thảm họa thiên nhiên là một chủ đề nóng bởi sự ảnh hưởng của nó đối với đời sống con người. Các cảnh báo thảm họa được các nhà khoa học công bố ngày càng nhiều do tính cấp bách của vấn đề.

Vậy, các thảm họa thiên nhiên có nguồn gốc từ đâu? Và làm thế nào để có thể đối mặt với những nguy cơ thảm họa trong tương lai?

Đối tượng: Học sinh từ 6 đến 11 tuổi

THÔNG TIN HỮU ÍCH