Xưa trước nay sau

Nhạc cổ và nhạc đương đại
Xưa trước nay sau
Đông Kinh cổ nhạc & Hanoi new music ensemble

“Xưa Trước – Nay Sau” là một sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc đương đại và cổ nhạc Việt Nam thông qua các tác phẩm của nhà soạn nhạc người Pháp gốc Việt Nguyễn Thiện Đạo và các sáng tác âm nhạc của các nghệ sĩ âm nhạc cổ truyền. Trong dịp hội ngộ đặc biệt tại sân khấu L’Espace lần này, Hanoi New Music Ensemble và Đông Kinh Cổ Nhạc sẽ trình diễn các tác phẩm : Khói Trương Chi soạn cho đàn Bầu năm 2004 của Nguyễn Thiên Đạo; Nhạc cổ – thơ Thiền – Tụng Nhạc Phật Giáo; Khói Sóng soạn cho đàn Tranh năm 2005 của Nguyễn Thiên Đạo; Nguyệt Hạo (tuồng cổ); Khói Khói soạn cho sáo Trúc năm 2005 của Nguyễn Thiên Đạo; Ru kệ (Chèo cổ) và Nhạc lễ hội Phật giáo.

THÔNG TIN HỮU ÍCH