TCF-DAP: Kỳ thi tháng 02/2020 tại Đà Nẵng

TCF DAP : là loại TCF bắt buộc đối với các thí sinh dự định đăng ký tuyển sinh vào học năm nhất Cử nhân (Licence 1) tại trường Đại học tổng hợp, chương trình PACES (năm thứ nhất ngành y/dược), hoặc tại trường kiến trúc (Cử nhân – DEEA và Thạc sĩ – DEA ).

Ngày thi: 07.02.2020 
Đăng ký: 10.12.2019 – 08.01.2020
Lệ phí: 2.600.000 VND

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Viện Pháp tại Đà Nẵng, 33 Trần Phú/46 Bạch Đằng 
Email: danang@campusfrance.org
ĐT: (0236) 3 817 426