TCF-TP: Kỳ thi tháng 06/2024 tại Huế

TCF (Bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp) là bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp chung của Bộ Giáo dục, giảng dạy đại học và nghiên cứu Pháp, dùng để đánh giá trình độ tiếng Pháp của các thí sinh muốn đi du học tại nước này. Có nhiều loại TCF khác nhau và không có giới hạn độ tuổi của thí sinh.

Đăng ký: 01.04 > 10.05.2024
Ngày thi: 11.06.2024

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Viện Pháp tại Huế, 01 Lê Hồng Phong – Huế
ĐT: (0234) 3 832 893 / 3 820 872