Bằng tiếng Pháp chuyên ngành Y B2 chứng nhận khả năng hiểu biết sâu rộng về vốn từ vựng và khả năng giao tiếng bằng tiếng Pháp của thí sinh trong những tình huống chuyên môn thuộc lĩnh vực y khoa.

Đối tượng

Bằng tiếng Pháp chuyên ngành Y B2 dành cho đối tượng là sinh viên, thực tập sinh hay tất cả cá nhân đang làm việc trong lĩnh vực y khoa nhưng không sử dụng tiếng Pháp hoặc dành cho nhân viên y tế hỗ trợ cho bác sĩ hay làm công việc liên quan đến các tài liệu y khoa được soạn thảo bằng tiếng Pháp.

Trình độ

Bằng tiếng Pháp chuyên ngành Y B2 chứng nhận trình độ tiếng Pháp ở cấp độ B2 theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ. Với trình độ này, thí sinh có khả năng sử dụng tiếng Pháp ở các tình huống chuyên môn thông thường trong môi trường y tế và có thể sử dụng ngôn ngữ y khoa làm công cụ và để diễn đạt chuyên môn ngành y trong môi trường làm việc bằng tiếng Pháp.

Các kỹ năng được đánh giá

Bằng tiếng Pháp chuyên ngành Y B2 đánh giá trình độ đạt được về vốn từ vựng ngành y, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đặc biệt là khả năng giao tiếp và thành thạo về chuyên môn.

Thể thức đánh giá

Thời gian thi là 3 tiếng 15 phút trong đó có 30 phút dành cho phần chuẩn bị thi nói.

Tổng điểm của bài thi là 100 và điểm thi từng phần  sẽ phản ánh khả năng ngôn ngữ của thí sinh.

Để thi đỗ, thí sinh phải đạt 45/75 điểm cho các phần thi viết và đạt 55/100 điểm cho toàn bộ bài thi.

Ngày thi : 29/09/2018, tại Viện Pháp tại Huế, 01 Lê Hồng Phong

Thời hạn đăng ký : 06/09/2018, tại Viện Pháp tại Huế, 01 Lê Hồng Phong

Địa điểm thi : Viện Pháp tại Huế, 01 Lê Hồng Phong

Lệ phí thi :

  • 2 100 000 đồng cho các thí sinh đã tham gia khoá chuẩn bị cho kỳ thi lấy Bằng tiếng Pháp chuyên ngành Y B2 tại Viện Pháp tại Huế
  • 2 500 000 đồng cho các thí sinh không tham gia khoá chuẩn bị cho kỳ thi lấy Bằng tiếng Pháp chuyên ngành Y B2 tại Viện Pháp tại Huế