2 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
22/11
Hà Nội - Hội trường L'Espace
Tọa đàm sẽ điểm lại các tùy bút về ẩm thực của Thạch Lam, Vũ Bằng, Băng Sơn và tập trung thảo luận về sự kế thừa và những nét…
Xem thêm thông tin
03/12
Hà Nội - Thư viện L’Espace
Trong tác phẩm, trái tim đã vượt lên sứ mạng sinh tồn của một phần thân thể, để là nơi chứa đựng cảm xúc, sự sống và tình yêu.
Xem thêm thông tin