5 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
14/05
Hồ Chí Minh - IDECAF
  • 14/05: Huế - Viện Pháp tại Huế
Được đặt trong bối cảnh thời kỳ mà tất cả các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghệ thuật đều có bước phát triển vượt bậc tại Pháp, Dilili à…
Xem thêm thông tin
21/05
Hồ Chí Minh - IDECAF
Hơn cả một tượng đài, tháp Eiffel là biểu tượng của Paris và nước Pháp! Không thể tưởng tượng thủ đô mà không có Bà đầm sắt nổi tiếng. Đằng…
Xem thêm thông tin
28/05
Hồ Chí Minh - IDECAF
Trong khi Cung điện Versailles đang trải qua công việc trùng tu chưa từng có và một chiến dịch rộng lớn để số hóa nhiều bản đồ hơn, bộ phim…
Xem thêm thông tin
28/05
Hồ Chí Minh - IDECAF
  • 28/05: Hồ Chí Minh - IDECAF
Một chuyến hành trình xuyên qua không gian và thời gian để đi sâu vào lòng Paris và trải nghiệm 5000 năm lịch sử. Với những cảnh hư cấu, hiệu…
Xem thêm thông tin
12/04 - 15/05
Huế - Viện Pháp tại Huế
Triển lãm Spraying Board Vietnam là thành quả hợp tác giữa Viện Pháp tại Việt Nam và Hiệp hội Superposition tại Lyon, Pháp. Đây là lần đầu tiên một triển…
Xem thêm thông tin