VIỆN PHÁP TẠI ĐÀ NẴNG

33 Trần Phú / 46 Bạch Đằng – Trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng Hợp Đà Nẵng

Điện thoại : (236) 3 81 82 70  / 3 82 66 55 / 3 81 74 26

Email : ecoledanang@ifv.vn

Giờ mở cửa:

Từ thứ hai tới thứ sáu : từ 8h-17h30

Thứ bảy : từ 8h30 -11h30

Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?
*Phần bắt buộc