Bạn có câu hỏi liên quan đến các lớp học tiếng Pháp của Viện Pháp?
Bạn vui lòng điền thông tin cần hỏi vào mẫu đơn dưới đây.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe bạn!

  *Thông tin bắt buộc

  Bạn đã từng học tiếng Pháp và muốn đăng ký học tại Viện Pháp?
  Bạn vui lòng điền thông tin vào mẫu đơn dưới đây để được xếp lịch thi trình độ!

  Viện Pháp sẽ lên kế hoạch tổ chức thi kiểm tra trình độ cho bạn!

   *Thông tin bắt buộc

   Bạn mong muốn nắm bắt cơ hội để đạt được mục tiêu học khi đăng ký lớp phù hợp với tiến độ học của bạn cùng giáo viên của Viện Pháp?

   Lớp học 100% đáp ứng trình độ, mục tiêu và tiến độ học của bạn

    *Thông tin bắt buộc

    Viện Pháp có thể tổ chức các lớp học theo yêu cầu với chương trình học phù hợp mục tiêu và thời gian biểu của học viên.
    Các cơ quan, tổ chức hành chính hay nhóm trường học…Hãy liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu học tiếng Pháp!

    Lớp tiếng Pháp theo yêu cầu (của cơ quan, tổ chức hành chính, nhóm học sinh)

     *Thông tin bắt buộc

     0 Bình luận