Lớp tiếng Pháp cho trẻ em (từ 4 – 11 tuổi)

Hãy đăng kí cho con bạn vào các lớp tiếng Pháp trẻ em cho độ tuổi từ 4-11 tuổi, học hoàn toàn với giáo viên người Pháp năng động, yêu trẻ, giàu kinh nghiệm giảng dạy cho độ tuổi trẻ em.

Các lớp sẽ được dạy dựa trên khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu.

>> Lớp tiếng Pháp dành cho trẻ em từ 4-6 tuổi

Chương trình và mục tiêu phát triển :

Học tiếng Pháp tại Viện Pháp Đà Nẵng, con bạn sẽ được dẫn dắt hoàn toàn bởi giáo viên bản xứ có năng lực, kinh nghiệm giảng dạy cũng như được tiếp cận với phương pháp và giáo trình dành riêng cho độ tuổi từ 4-6 tuổi. Mỗi lớp tối đa là 12 em để con bạn có thể có được sự tương tác tối ưu với giáo viên trong giờ học.

Thời gian học :

Năm học 2018/2019: Mỗi tuần có 2 buổi học với thời lượng 1h15 / buổi, tức 2h30 / tuần. Một buổi vào tối thứ 2 và một buổi vào tối thứ sáu từ 17h00 đến 18h15. Năm học được chia làm 3 khoá, mỗi khoá khoảng 11 tuần. Như vậy, tổng cộng giờ học cho mỗi khoá sẽ là 27h30.

Lịch học cho các lớp sắp tới :

Năm học 2018/2019:

Khóa học

Hạn đăng ký để hưởng mức học phí ưu đãi

Nghỉ giữa khóa*

Lưu ý

Từ 10/09 đến 23/11/18

04/09/18

15/10/18

 

Từ 26/11/18 đến 22/02/18

19/11/18

31/12/18

Nghỉ từ ngày 28/01 đến 09/02/19 (Tết)

Từ 04/03 đến 20/05/19

25/02/19

08/04/19

Nghỉ ngày 15/04 (Giỗ tổ Hùng Vương). Học bù ngày 20/05.

*Có thể đăng ký bắt đầu học vào giữa khoá học – lúc khoá học đã được 6 tuần hoặc 1,5 tháng

Ghi danh: 1 tháng trước khi bắt đầu khóa mới.

Học phí :

Năm học 2018/2019:

Các gói học phí

Học phí thông thường (VND)

Học phí ưu đãi*
(VND)

Đóng từng khoá (mỗi khoá có giờ học là 27h30 – 11 tuần)

1 950 000

1 650 000

Đóng cùng lúc 2 khoá (55h giờ học – 22 tuần)

3 600 000

3 000 000

Siêu ưu đãi* Đóng cùng lúc 3 khoá (số giờ học là 82h30 – 33 tuần)

5 100 000

4 200 000

Nửa khóa (15 giờ – 6 tuần)

1 000 000

875 000

*Để hưởng mức học phí ưu đãi, phụ huynh cần ghi danh trước một tuần trước khoá học. Thời hạn đăng ký cụ thể của từng khoá học và mức học phí ưu đãi có trong các bảng trên.

Giáo trình học :

Giáo trình được sử dụng trong chương trình tiếng Pháp trẻ em là Les Petits Loustics. Để đạt hiểu quả cao trong việc dạy và học, chúng tôi khuyến khích phụ huynh mua cho các con sách bài tập có kèm sắn đĩa CD. Trong thời gian hè 2018, con bạn sẽ sử dụng 1/3 sách bài tập, 2/3 còn lại sẽ được sử dụng tiếp trong khóa học năm học, vào tháng 9. Viện Pháp Đà Nẵng sẽ hỗ trợ phụ huynh đặt mua giáo trình này.

Sách bài tập Les Petits Loustics 1 (kèm đĩa CD) : 300 000 VND

Đăng ký tại đây.

>> Lớp tiếng Pháp tổng quát (cho trẻ em từ 7 đến 11 tuổi)

Chương trình và mục tiêu phát triển :

Học tiếng Pháp tại Viện Pháp tại Đà Nẵng, con bạn sẽ được dẫn dắt hoàn toàn bởi giáo viên bản xứ có năng lực và kinh nghiệm cũng như được tiếp cận các phương pháp và giáo trình dành riêng cho độ tuổi 6 – 10. Con của bạn sẽ được phát triển đầy đủ 4 kỹ năng như : nghe, nói, đọc viết. Mục tiêu của từng chương trình học thay đổi theo trình độ của các cháu và được xây dựng phù hợp với khung phát triển của bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam cũng như chuẩn ngôn ngữ của Châu Âu.

Thời lượng chương trình học được xây dựng vừa phải (mỗi tuần 2 giờ 30 phút trong năm học ở trường). Sau đây là thời gian học theo tuổi và cấp độ cụ thể :

Trình độ khởi điểm

Thời lượng

Trình độ đạt được

Kỳ thi kiểm tra trình độ*

Giáo trình

Cơ bản

9 tháng

A1.1

DELF Prim A1.1

Loustics 1

A1.1

9 tháng

A1

DELF Prim A1

Loustics 2

A1

9 tháng

A2.1

 

Loustics 3

A2.1

9 tháng

A2

DELF Prim A2

Merci 3

A2

9 tháng

A2.2

 

Merci 4

Thời gian học: 

Năm học 2018/2019: Mỗi tuần có 2 buổi học với thời lượng 1h15 / buổi, tức 2h30 / tuần (thời gian biểu chính thức được sắp xếp cụ thể dựa vào trình độ của trẻ). Năm học được chia làm 3 khoá, mỗi khoá khoảng 11 tuần. Như vậy, tổng cộng giờ học cho mỗi khóa sẽ là 27h30.

Lịch học cho các lớp sắp tới :

Khóa học

Hạn đăng ký để hưởng mức học phí ưu đãi

Nghỉ giữa khóa*

Lưu ý

Từ 10/09 đến 23/11/18

04/09/18

15/10/18

 

Từ 26/11/18 đến 22/02/18

19/11/18

31/12/18

Nghỉ từ ngày 28/01 đến 09/02/19 (Tết)

Từ 04/03 đến 20/05/19

25/02/19

08/04/19

Nghỉ ngày 15/04 (Giỗ tổ Hùng Vương). Học bù ngày 20/05.

*Có thể đăng ký bắt đầu học vào giữa khoá học – lúc khoá học đã được 6 tuần hoặc 1,5 tháng

Ghi danh: 1 tháng trước mỗi khoá học. Các cháu đã biết tiếng Pháp sẽ được làm bài thi thử để xếp lớp phù hợp với trình độ đang có.

Học phí:

Năm học 2018/2019

Các gói học phí

Học phí thông thường (VND)

Học phí ưu đãi*
(VND)

Đóng từng khoá (mỗi khoá có giờ học là 27h30 tương đương 11 tuần)

1 950 000

1 650 000

Đóng cùng lúc 2 khoá (55h giờ học – 22 tuần)

3 600 000

3 000 000

Siêu ưu đãi* Đóng cùng lúc 3 khoá (số giờ học là 82h30 – 33 tuần)

5 100 000

4 200 000

Nửa khóa (15 giờ – 6 tuần)

1 000 000

875 000

*Để hưởng mức học phí ưu đãi, phụ huynh cần ghi danh trước một tuần so trước khoá học. Thời hạn đăng ký cụ thể của từng khoá học và mức học phí ưu đãi có trong các bảng trên.

Giáo trình + bổ trợ

Giáo trình được sử dụng trong chương trình tiếng Pháp trẻ em là Les Loustics. Để đạt hiểu quả cao trong việc dạy và học, chúng tôi khuyến khích phụ huynh mua trọn bộ giáo trình (pack – gồm sách học + vở bài tập + đĩa CD). Giáo trình này có 3 bộ theo trình độ từ thấp đến cao. Mỗi bộ sẽ được sử dụng trong 36 tuần học. Viện Pháp tại Đà Nẵng sẽ hỗ trợ phụ huynh việc đặt mua các giáo trình này.

  • Bộ Loustics1 : 480.000 vnd
  • Bộ Loustics2 : 480.000 vnd
  • Bộ Loustics3 : 580.000 vnd

Dụng cụ học tập được liệt kê tiếp theo đây sẽ rất cần thiết cho buổi học của con bạn. Con bạn sẽ luôn đến lớp với những dụng cụ học tập này.

Đăng ký tại đây.

*Để đánh giá chất lượng giảng dạy cũng như sự phát triển trình độ của học viên, sau mỗi cấp độ học, học viên có thể đăng ký làm bào kiểm tra « DELF Prim » : Bằng cấp ngôn ngữ được công nhận toàn cầu.  Để biết thêm, vui lòng tìm hiểu chi tiết.

>> Lớp theo yêu cầu

Ở Viện Pháp tại Đà Nẵng, các em được khuyến khích tương tác và giao tiếp bằng tiếng Pháp. Chúng tôi có thể mở lớp theo yêu cầu, dành cho cá nhân hoặc cho nhóm các em cùng trình độ và cùng độ tuổi. Học tại các trường hoặc ngay tại Viện Pháp tại Đà Nẵng.

Trình độ : Từ trình độ dành cho người mới học đến nâng cao

Thời lượng và thời gian học : Tùy theo nhu cầu và mục đích của học viên

Phương pháp : Các trường học hoặc quý vị phụ huynh vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn có một lớp học do giáo viên người Pháp của Viện Pháp tại Đà Nẵng đứng lớp. Chúng tôi sẽ cùng quý vị xây dựng chương trình giảng dạy.

Lịch khai giảng : Tùy theo thời gian của quý vị và của các em.