Học phí các lớp tiếng Pháp tại Huế

Lớp tiếng Pháp cho trẻ em (từ 7 – 10 tuổi)

Loại lớp Thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)
Tiếng Pháp cơ bản 30h 1 850 000 1 600 000
Tiếng Pháp cơ bản 15h 1 050 000 850 000

Lớp tiếng Pháp dành cho học sinh THPT, sinh viên và người lớn

Loại lớp Thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)

Tiếng Pháp cơ bản

1 khóa

31h30

 

1 450 000 1 200 000

Tiếng Pháp cơ bản

Gói ưu đãi 2 khóa

63h 2 500 000 2 200 000

Tiếng Pháp cơ bản

Lớp cấp tốc

105h 4 100 000 3 600 000

Thực hành nói

1 khóa

31h30 1 650 000 1 400 000

Thực hành nói

Gói ưu đãi 2 khóa

63h 2 700 000 2 400 000
Lớp luyện thi DELF-DALF 40h30 2 450 000 1 950 000
Lớp luyện thi TCF 9h 1 000 000  

Lớp tiếng Pháp theo yêu cầu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Bạn muốn được tư vấn thêm về các lớp tiếng Pháp ?

    *Thông tin bắt buộc