Học phí các lớp tiếng Pháp tại Huế

Lớp tiếng Pháp cho trẻ em (từ 6 – 11 tuổi)

Loại lớp Thời gian học và thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)

Les Loustics hè 2018

1 khóa

30h trong 10 tuần

2 buổi 1h30 / tuần 

1 700 000 1 500 000

Les Loustics année scolaire

1 khóa

13h30 trong 9 tuần

1 buổi 1h30 / tuần

850 000 700 000

Les Loustics année scolaire

Gói ưu đãi 2 khóa

27h trong 18 tuần

1 buổi 1h30 / tuần

1 400 000 1 100 000

Lớp tiếng Pháp cho học sinh THCS (từ 11 – 14 tuổi)

Loại lớp Thời gian học và thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)

Les Juniors hè 2018

1 khóa

45h trong 9 tuần

3 buổi 1h40 / tuần

2 000 000 1 800 000

Les Juniors trong năm học

1 khóa

30h trong 10 tuần

2 buổi 1h30 / tuần

 1 550 000 1 200 000

Les Juniors trong năm học

Gói ưu đãi 2 khóa

60h trong 20 tuần

2 buổi 1h30 / tuần

2 850 000 2 200 000

Les Juniors trong năm học

Gói siêu ưu đãi 3 khóa

90h trong 30 tuần

2 buổi 1h30 / tuần

3 900 000 3 000 000

Lớp tiếng Pháp dành cho học sinh THPT, sinh viên và người lớn

Loại lớp Thời gian học và thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)

Tiếng Pháp phổ thông

1 khóa

31h30 trong 7 tuần

3 buổi 1h30 / tuần

1 300 000 1 100 000

Tiếng Pháp phổ thông

Gói ưu đãi 2 khóa

63h trong 14 tuần

3 buổi 1h30 / tuần

2 400 000 2 000 000

Thực hành nói

1 khóa

31h30 trong 7 tuần

3 buổi 1h30 / tuần

1 300 000 1 100 000

Thực hành nói

Gói ưu đãi 2 khóa

63h trong 14 tuần

3 buổi 1h30 / tuần

2 400 000 2 000 000

Lớp tiếng Pháp theo yêu cầu

Từ 295 000 VND đến 585 000 VND mỗi giờ học tuỳ theo nhu cầu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Bạn muốn được tư vấn thêm về các lớp tiếng Pháp ?
*Phần bắt buộc