Lịch khai giảng các khóa học 2024

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG KẾT THÚC THỜI HẠN ÁP DỤNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa 1 02/01 10/03 Đến ngày 26/12 (2023)
Khóa 2 11/03 07/05 Đến ngày 04/03
Khóa 3 08/05 02/07 Đến ngày 20/04
Khóa 4 03/07 27/08 Đến ngày 26/06
Khóa 5 04/09 29/10 Đến ngày 21/08
Khóa 6 06/11 24/12 Đến ngày 21/10

Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?

    *Thông tin bắt buộc