HỌC PHÍ & LỆ PHÍ

Các loại lớp Số giờ học

Học phí ưu đãi

Học phí

Các lớp tiếng Pháp Cơ bản

Lớp chuẩn (sáng/chiều) 7 tuần/31,5 giờ 2 400 000 2 700 000
Lớp chuẩn (tối) 7 tuần/31,5 giờ 2 900 000 3 100 000
Lớp bán cấp tốc (sáng/chiều) 7 tuần/63 giờ 4 500 000 4 900 000
Lớp bán cấp tốc (tối) 7 tuần/63 giờ 4 800 000 5 300 000
Lớp cấp tốc (sáng/chiều) 7 tuần/105 giờ 7 000 000 7 600 000

Các lớp chuyên luyện

Lớp thực hành nói (PO) 21 giờ 2 300 000 2 500 000
Lớp luyện thi DELF-DALF 42 giờ 4 200 000 4 600 000

Các loại lớp khác


Dành cho trẻ em Tiểu học (7-10 tuổi) và THCS (11-14 tuổi)
Học vào thứ Bảy

 

 

Dành cho trẻ em Tiểu học (7-10 tuổi) và THCS (11-14 tuổi)
Học vào Chủ nhật

10 giờ

19,5 giờ

30 giờ

 

10 giờ

19,5 giờ

30 giờ

1 400 000

2 600 000

3 900 000

 

1 700 000

3 100 000

4 600 000

1 600 000

2 800 000

4 100 000

 

1 800 000

3 400 000

5 000 000

Lớp tiếng Việt 7 tuần/21 giờ 2 100 000 2 300 000

Lớp theo yêu cầu

Học phí theo nhóm (tại l’IFV) 910 000/giờ 980 000/giờ
Lớp cá nhân (tại l’IFV) 800 000/giờ (ban ngày)

870 000/giờ (tối)

1 200 000/giờ (Chủ nhật)

Tổ chức lớp học tại các địa điểm khác

Liên hệ trực tiếp phòng giáo vụ

Bạn hãy đăng ký học trong 3 tuần đầu của thời hạn đăng ký để được hưởng mức học phí ưu đãi !

Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?
*Phần bắt buộc