HỌC PHÍ & LỆ PHÍ

Các loại lớp Số giờ học

Học phí ưu đãi

Học phí

Các lớp tiếng Pháp Cơ bản

Lớp chuẩn 7 tuần/31,5 giờ 3 100 000 3 500 000
Lớp bán cấp tốc 7 tuần/63 giờ 5 200 000 5 800 000
Lớp cấp tốc 7 tuần/105 giờ 7 400 000 8 400 000
Lớp relax 15 tuần/31,5 giờ 3 400 000 3 800 000
       

Các lớp chuyên luyện

Lớp thực hành nói (PO)

Lớp luyện thi DELF-DALF

Lớp tiếng Pháp chuyên ngành (Y, Du lịch, Thương mại, Luật)

Lớp chuẩn bị du học

10 giờ

14 giờ

21 giờ

28 giờ

1 200 000

1 600 000

2 400 000

2 900 000

1 500 000

1 900 000

2 700 000

3 300 000

Lớp tiếng Việt 42 giờ 4 300 000

4 900 000

Các loại lớp khác

Dành cho trẻ em Tiểu học (7-10 tuổi) và THCS (11-14 tuổi)
Học vào thứ Bảy

 

 

Dành cho trẻ em Tiểu học (7-10 tuổi) và THCS (11-14 tuổi)
Học vào Chủ nhật

10 giờ

19,5 giờ

30 giờ

 

10 giờ

19,5 giờ

30 giờ

1 500 000

2 800 000

4 100 000 

 

1 800 000

3 400 000

5 000 000

1 800 000

3 100 000

4 500 000 

 

2 000 000

3 800 000

5 500 000

       

Lớp theo yêu cầu

  Tại IFV Địa điểm khác < 12km

Học phí theo nhóm

Lớp cá nhân

1 300 000/giờ 

900 000/giờ

1 600 000/giờ

1 200 000/giờ 

   

Bạn hãy đăng ký học trong 3 tuần đầu của thời hạn đăng ký để được hưởng mức học phí ưu đãi !

Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?
*Phần bắt buộc