HỌC PHÍ & LỆ PHÍ

Các loại lớp Số giờ học

Học phí ưu đãi

Học phí

Các lớp tiếng Pháp Cơ bản

Lớp chuẩn (sáng/chiều) 7 tuần/31,5 giờ 2 400 000 2 700 000
Lớp chuẩn (tối) 7 tuần/31,5 giờ 2 900 000 3 100 000
Lớp bán cấp tốc (sáng/chiều) 7 tuần/63 giờ 4 500 000 4 900 000
Lớp bán cấp tốc (tối) 7 tuần/63 giờ 4 800 000 5 300 000
Lớp cấp tốc (sáng/chiều) 7 tuần/105 giờ 7 000 000 7 600 000

Các lớp chuyên luyện

Lớp thực hành nói (PO) 21 giờ 2 300 000 2 500 000
Lớp luyện thi DELF-DALF 42 giờ 4 200 000 4 600 000

Các loại lớp khác


Dành cho trẻ em Tiểu học (7-10 tuổi) và THCS (11-14 tuổi)
Học vào thứ Bảy

 

 

Dành cho trẻ em Tiểu học (7-10 tuổi) và THCS (11-14 tuổi)
Học vào Chủ nhật

10 giờ

19,5 giờ

30 giờ

 

10 giờ

19,5 giờ

30 giờ

1 400 000

2 600 000

3 900 000

 

1 700 000

3 100 000

4 600 000

1 600 000

2 800 000

4 100 000

 

1 800 000

3 400 000

5 000 000

Lớp tiếng Việt 7 tuần/21 giờ 2 100 000 2 300 000

Lớp theo yêu cầu

Học phí theo nhóm (tại l’IFV) Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
Lớp cá nhân (tại l’IFV) Liên hệ với chúng tôi

 

Liên hệ với chúng tôi

 

Tổ chức lớp học tại các địa điểm khác

Liên hệ với chúng tôi

Bạn hãy đăng ký học trong 3 tuần đầu của thời hạn đăng ký để được hưởng mức học phí ưu đãi !

Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?
*Phần bắt buộc