HỌC PHÍ & LỆ PHÍ

Các loại lớp

Số giờ học

Học phí ưu đãi

Học phí

Các lớp tiếng Pháp cơ bản cho người lớn

Lớp relax 

15,25 giờ

1 700 000

1 900 000

Lớp chuẩn

31,5 giờ

3 100 000

3 500 000

Lớp bán cấp tốc 

63 giờ

5 200 000

5 800 000

Lớp cấp tốc 

105 giờ

7 400 000

8 400 000

 

 

 

 

Các lớp tiếng Pháp chuyên đề & chuyên ngành cho người lớn

Các lớp tiếng Pháp chuyên đề (lớp luyện ngữ pháp, lớp luyện thi DELF, lớp thực hành nói, lớp chuẩn bị du học Pháp, lớp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài…)

10 giờ

14 giờ

21 giờ

28 giờ

42 giờ

1 200 000

1 600 000

2 400 000

2 900 000

4 300 000

1 500 000

1 900 000

2 700 000

3 300 000

4 900 000

Các lớp tiếng Pháp chuyên ngành (Ngành Y, Du lịch, Doanh nghiệp, Ngành Luật)

10 giờ

14 giờ

21 giờ

28 giờ

42 giờ

1 200 000

1 600 000

2 400 000

2 900 000

4 300 000

1 500 000

1 900 000

2 700 000

3 300 000

4 900 000

Các lớp tiếng Pháp cơ bản cho trẻ em & học sinh THCS

Lớp học vào thứ Bảy

 

 

 

Lớp học vào Chủ nhật

10 giờ

19,5 giờ

30 giờ

 

10 giờ

19,5 giờ

30 giờ

1 500 000

2 800 000

4 100 000

 

1 800 000

3 400 000

5 000 000

1 800 000

3 100 000

4 500 000

 

2 000 000

3 800 000

5 500 000

Lớp tiếng Pháp Alex (dành cho học sinh trường Alexandre Yersin)

Lớp tiếng Pháp Alex

36 giờ

40 giờ

48 giờ

60 giờ

5 200 000

 

6 700 000

8 300 000

5 500 000

6 000 000

7 200 000

8 900 000

Lớp theo yêu cầu

Học phí theo nhóm (tại IFV)

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Lớp cá nhân (tại IFV)

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Tổ chức lớp học tại các địa điểm khác

Liên hệ với chúng tôi

Bạn hãy đăng ký học trong 3 tuần đầu của thời hạn đăng ký để được hưởng mức học phí ưu đãi !

Bạn cần được tư vấn về các khoá học tiếng Pháp tại IFV ?

    *Phần bắt buộc