Besançon

Nằm ở phía Đông nước Pháp, với 2.400 héc-ta không gian xanh, Besançon thường được xếp hạng là một trong những nơi đáng sống nhất.

Là một phần của trường Đại học Franche-Comté, ngay từ khi thành lập vào năm 1958, Trung tâm ngôn ngữ Ứng dụng – CLA của Besançon đã chuyên về dạy…
Xem thêm thông tin