La Rochelle

Nằm bên bờ Đại Tây Dương, là thành phố du lịch đứng hàng thứ 3 của Pháp. La Rochelle nổi tiếng bởi những công trình kiến trúc cổ độc đáo còn sót lại từ thế kỷ thứ 14.

IEF nằm trong Khu học xá Minimes thuộc Groupe Sup de Co La Rochelle. Hoạt động từ năm 1931, IEF chuyên về giảng dạy tiếng Pháp như là một ngoại…
Xem thêm thông tin