Lyon

Nằm giữa Paris và Marseille, Lyon là một thành phố với bề dày hơn 2000 năm lịch sử.

Nằm trong hệ thống toàn cầu Alliance Française với sự hiện diện tại 137 quốc gia, mỗi năm Alliance Française tại Lyon chào đón khoảng 2 500 sinh viên đến…
Xem thêm thông tin