Đêm ý tưởng

Đêm ý tưởng
Quá trình chuyển đổi sinh thái của nền kinh tế châu Âu thông qua Thỏa thuận Xanh châu Âu: tác động đối với Việt Nam và ASEAN như thế nào, những kinh nghiệm và ý tưởng?

Dịch song song Pháp Việt

Thỏa thuận Xanh châu Âu sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ Pháp đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Cụ thể là câu chuyện gì? Điều này có ý nghĩa thế nào về mặt chuyển đổi sinh thái đối với nền kinh tế Châu Âu? Liệu thông qua Thỏa thuận xanh, ASEAN có thể tìm ra những  kinh nghiệm hữu ích, mà Việt Nam mong muốn thực hiện hay không? Thỏa thuận Xanh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ kinh tế giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam, ASEAN?

Hội thảo được tổ chức với sự hợp tác của AFD và với sự hỗ trợ của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, IRD và CIRAD.

Điều phối chương trình: Sophie MAYSONNAVE, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam 

Diễn giả :

Phỏng vấn: Thỏa thuận Xanh là gì? Điều này có ý nghĩa gì về mặt chuyển đổi sinh thái đối với nền kinh tế Châu Âu?

 • Stéphane Crouzat, Đại sứ Pháp về khí hậu (từ xa)

Tọa đàm số 1: Những tác động đối với quan hệ (kinh tế) giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam, ASEAN

 • Đại sứ Phái đoàn Châu Âu tại Việt Nam
 • Delphine Rousselet, Giám đốc Điều hành Eurocham Việt Nam (tại TP.HCM)
 • Hồ Vĩnh Phú, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam

Tọa đàm số 2: Liệu thông qua Thỏa thuận xanh, Việt Nam và ASEAN có thể tìm ra những  kinh nghiệm hữu ích hay không?

 • Một đại diện của tổ chức phi chính phủ
 • Nhà nghiên cứu từ CIRAD (về đa dạng sinh học hoặc các vấn đề nông nghiệp)
 • Một đại diện của ASEAN (tbc)
 • Nhà nghiên cứu / giảng viên đại học / đại diện các cơ quan chức năng của Việt Nam

Kết luận

 • Stéphane Crouzat, Đại sứ Pháp về Khí hậu (từ xa)
 • Hervé Conan, Giám đốc AFD
 • Một sinh viên đại diện cho các câu lạc bộ môi trường 

 

 

THÔNG TIN HỮU ÍCH