Bảo vệ trẻ em và vấn đề con nuôi quốc tế

Hội thảo
Bảo vệ trẻ em và vấn đề con nuôi quốc tế : trường hợp Việt Nam

Dịch song song Pháp-Việt

Diễn giả :

Giáo sư Sử học Yves Dénéchère, trường đại học Angers
Bà Lê Hồng Loan, chuyên gia về bảo vệ trẻ em, UNICEF Việt Nam

Hiện có khoảng 1,4 triệu trẻ em Việt Nam đang sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, trong đó có khoảng 176 000 trẻ mồ côi và bị bỏ rơi. Khoảng 22 000 trẻ đang sống trong các trung tâm bảo trợ xã hội.

Tọa đàm thảo luận về tiến trình lịch sử, những ảnh hưởng của chiến tranh, đặc biệt trong quan hệ Việt Nam và Pháp, dẫn đến tình hình nhận con nuôi quốc tế và hệ thống bảo vệ trẻ em như hiện nay. Giáo sư Yves Dénéchère sẽ giới thiệu các công trình nghiên cứu của ông về lịch sử nhận con nuôi quốc tế. Bên cạnh đó, bà Lê Hồng Loan sẽ trình bày những hoạt động của UNICEF tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em.

THÔNG TIN HỮU ÍCH
Bạn có thể quan tâm: