Buổi sáng của bé

Khơi gợi niềm yêu thích sách và những câu truyện dành cho bé thơ.

Điểm hẹn mới tại Thư viện đa phương tiện vào 9h30 sáng thứ tư của tuần thứ hai hàng tháng: xin
mời các bé từ 0 đến 3 tuổi (có người lớn đi kèm) đến với chúng tôi tại Góc Thư viện Trẻ để cùng vui
chơi, gặp gỡ, và lắng nghe những câu truyện. Bởi vì để bắt đầu yêu thích sách không thì cần phải đợi
tuổi !
« Buổi sáng của bé » đầu tiên diễn ra vào 9h30 thứ tư ngày 14 tháng 10, tại Thư viện đa phương tiện.
(Thời lượng : khoảng một tiếng)

THÔNG TIN HỮU ÍCH