Cảnh quan nước và quy hoạch đô thị

Nước là một trong những yếu tố quan trọng làm nên cảnh quan ở miền quê cũng như ở các thành phố của Việt Nam. Nước ngày nay vẫn còn đóng vai trò chủ đạo. Những năm qua, việc triển khai các chính sách nhằm phát triển và hiện đại hóa đô thị và cận đô thị đã làm thay đổi đáng kể cảnh quan các nguồn nước, các hình thức quy hoạch và các hoạt động xã hội đi kèm.

Tọa đàm này sẽ đề cập những dự án đô thị liên quan đến quy hoạch cảnh quan và công cộng xung quanh các sông hồ ở đô thị, vai trò của những dự án này trong việc cải thiện môi trường sống và vị trí của nước như một tài nguyên cảnh quan trong một thành phố bền vững hơn.

Với sự tham gia của các diễn giả :

– Bà Mélanie-Lan Doremus, Tổng Giám đốc AREP Đông Nam Á

– Ông Lê Phước Anh, KTS – Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội

– Ông Emmanuel Cerise, Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam)

– Bà Lê Thị Thanh, Kiến trúc sư cảnh quan, Giám đốc Interscene 3.0.

Dịch song song Pháp – Việt

Vào cửa tự do.

THÔNG TIN HỮU ÍCH