Câu chuyện môi trường trong thời đại 4.0

Tọa đàm
Câu chuyện môi trường trong thời đại 4.0

 Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Diễn giả:
– Đại diện NGO/nhà hoạt động về môi trường
– Nhà báo quan tâm đến các vấn đề môi trường

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cho nhân loại rất nhiều cơ hội để thay đổi và ảnh hưởng to lớn với phạm vi rộng khắp lên tất cả các ngành, và lĩnh vực trong đời sống. Vậy trong lĩnh vực môi trường thì sao, CMCN 4.0 có giúp gì để con người xử lý các vấn đề như rác thải, không khí, nước… hay không? Hãy cùng nhìn lại câu chuyện môi trường và các nỗ lực thay đổi trong bối cảnh cách mạng 4.0 hiện nay như thế nào.

THÔNG TIN HỮU ÍCH