Câu chuyện năng lượng

Tọa đàm
Câu chuyện năng lượng

Ngôn ngữ tọa đàm : tiếng Việt

Diễn giả:
– Đại diện các tổ chức về năng lượng ở Việt Nam
– Đại diện trung tâm Live&Learn

Việt Nam và thế giới đang đứng trước nguy cơ không đảm bảo về an ninh năng lượng khi mà nhu cầu tăng nhanh và những nguồn cung truyền thống đang dần cạn kiệt với tốc độ nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch tạo ra tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường và xã hội.

Tọa đàm này sẽ là cơ hội cho các tổ chức doanh nghiệp và các chuyên gia  đưa ra câu chuyện năng lượng ở Việt Nam. Điện gió, điện mặt trời, điện than, điện rác… nguồn điện nào sạch và xanh? Người dân, doanh nghiệp và các tổ chức nhà nước nên khai thác và sử dụng năng lượng như nào?

Buổi tọa đàm mong muốn tạo ra một không gian để người tham dự có thể chia sẻ về các ý kiến và kỳ vọng đóng góp vào các giải pháp  hướng tới nguồn năng lượng bền vững cho Việt Nam, từ góc độ cá nhân tới tổ chức.

THÔNG TIN HỮU ÍCH