Di dời cơ sở sản xuất công nghiệp ở Hà Nội

Tọa đàm với chủ đề “Di dời cơ sở sản xuất công nghiệp ở Hà Nội – Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về di sản công nghiệp” là một hoạt động trong khuôn khổ của dự án EUNIC “Tái thiết di sản công nghiệp”.

Link đăng ký tham gia tọa đàm: https://forms.gle/rGyX9nzMDvDvnwSKA

Dự án “Tái thiết di sản công nghiệp” nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa các thành viên EUNIC và các đối tác Việt Nam thông qua việc chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và đối thoại các bên về tái thiết di sản công nghiệp hướng tới các không gian văn hóa và sáng tạo tại Hà Nội. Dự án gợi mở các mô hình khác nhau về tái thiết lập di sản công nghiệp với các không gian văn hóa và nghệ thuật từ sự đóng góp của các thành viên EUNIC để hướng tới các cuộc đối thoại và nỗ lực vận động khác nhau do các đối tác địa phương dẫn dắt nhằm nâng cao nhận thức về các cơ hội, sự cần thiết và khả năng tồn tại để đưa các di sản công nghiệp vào các hoạt động sáng tạo khác nhau và các không gian văn hóa thay vì chỉ có một lựa chọn là phá hủy chúng để xây nên các căn hộ thương mại. Mục tiêu chung của dự án là thúc đẩy các ý tưởng tái thiết đô thị từ các cơ sở công nghiệp cũ với sự tham gia của các đối tác quốc tế, đối tác Việt nam và các đơn vị truyền thông.

Dự án do Viện Pháp tại Việt Nam lên ý tưởng và tập hợp được sự tham gia của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng 11 thành viên EUNIC (Viện Goethe, Hội đồng Anh, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles cùng Đại sứ quán Italia, Tây Ban Nha, Hungary, Cộng hòa Czech, Romani, Ba Lan, Vương quốc Hà Lan, Thụy Điển), 4 đối tác địa phương (Đại học Kiến trúc Hà Nội, mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống, tổ chức Heritage Space, Doanh nghiệp xã hội bền vững VSSE), 4 đối tác chuyên gia (UNESCO Việt Nam, Hanoi Ad Hoc, PRX Việt Nam, Undecided Production). Dự án được hỗ trợ bởi chương trình Không gian văn hóa của EUNIC.

THÔNG TIN HỮU ÍCH