Diễn đàn Du học Pháp 2020

Campus France Vietnam phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) tổ chức Diễn đàn « Du học Pháp » lần thứ 15 năm 2020. Sự kiện sẽ được diễn ra tại 4 thành phố: Huế, Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội. 

Diễn đàn « Du học Pháp » lần thứ 15 giúp trả lời những thắc mắc của các bạn sinh viên lần đầu rời xa gia đình và quê hương Việt Nam để đi du học. Rất nhiều chuyên đề nóng hổi sẽ được đề cập đến: Chuẩn bị hành trang, Quản lí chi tiêu, Nhà ở, Thủ tục đăng kí trường tại Pháp, Thủ tục cư trú, Tìm việc làm thêm / thực tập tại Pháp và Tiện ích cuộc sống. 

Sự kiện vào cửa tự do!

Mọi thông tin liên quan đến Diễn đàn sẽ được cập nhật trên trang Facebook của Diễn đàn du học Pháp và trên  trang Facebook của Campus France Việt Nam. 

THÔNG TIN HỮU ÍCH