Diễn đàn quốc tế Franconomics : Kết nối doanh nghiệp – Đại học – Địa phương

Tọa đàm
Diễn đàn quốc tế Franconomics
Kết nối doanh nghiệp – Đại học – Địa phương

Dịch song song Pháp-Việt

Diễn giả :
– Quản lý các doanh nghiệp thuộc cộng đồng Pháp ngữ
– Trường Đại học thành viên AUF

Ngày hội doanh nghiệp Pháp ngữ sẽ là cơ hội lớn, nhờ đó gắn kết các trường đại học với các doanh nghiệp sử dụng tiếng Pháp. Các doanh nghiệp Pháp sẽ có thể tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao với chi phí hợp lý. Ngày hội doanh nghiệp Pháp ngữ cũng sẽ là một không gian tuyệt vời để đối thoại, trao đổi kinh nghiệm không chỉ dành cho IFI mà còn cả các thành viên khác của AUF và đại diện của các Doanh nghiệp trên thế giới, các đối tác kinh tế – xã hội của khối Pháp ngữ với mục đích tăng cường thích ứng việc làm cho học viên sau  khi tốt nghiệp. 

THÔNG TIN HỮU ÍCH