Dòng chảy

Triển lãm « Dòng chảy »
 
của 21 tác giả trẻ: Nguyễn Văn Viễn Phương, Nguyễn Đình Hanh, Huỳnh Đình Thạch, Lê Văn Dũng, Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Thị Thi Linh, Đoàn Thuỳ Dâng, Nguyễn Thành An, Phan Thiên Kim, Nguyễn Xuân Trọng, Trương Công Đức, Trần Thị Phương, Mai Nguyễn Uyên Phương, Bùi Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Tôn, Nguyễn Quang Huy, Lê Đắc Nguyên Xuân, Tôn Thất Hùng, Trần Thị Yến Vi, Lê Trung Kiên, Trần Châu Nhi
 
“Dòng chảy” là sự tiếp nối giá trị nghệ thuật của nhân loại. Văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội; vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời là ngôi sao soi sáng cho sự phát triển, tiến bộ của xã hội, của mỗi quốc gia, dân tộc trong hành trình xây dựng và phát triển. Văn hóa hiểu một cách chung nhất chính là sự hiểu biết, tài năng, trí tuệ, đạo đức, lối sống, tâm hồn của con người và của mỗi cộng đồng quốc gia, dân tộc trong mối quan hệ với xã hội và tự nhiên. Vì vậy bằng sự hiểu biết chiêm nghiệm của bản thân về xã hội thời cuộc, bằng lối tư duy không ngứng sáng tạo qua đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Họ đã tạo ra những tác phẩm mang đậm dấu ấn của thời gian.
 
Triển lãm là sự góp mặt của hơn 40 tác phẩm nghệ thuật đến từ các Tác giả, các Anh chị và các bạn Sinh viên của trường ĐHNT HUế. Sự góp mặt của những tác phẩm này đã hòa mình vào thời cuộc của nghệ thuật nhân loại để những giá trị được công nhận và phát huy. Định nghĩa “Dòng chảy” không đơn giản chỉ là sự dịch chuyển của không gian, thời gian, vật chất mà hơn hết, nó còn là sự vận động từ bên trong, sự thôi thúc của niềm đam mê bất diệt,sự nhiệt huyết, niềm say mê muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà bất cứ ai yêu thích và dành cho nghệ thuật đều có thể cảm nhận được.
THÔNG TIN HỮU ÍCH
0 Bình luận