Gặp gỡ Hoàng tử Bé

Workshop «Gặp gỡ Hoàng tử Bé» 

Hãy cùng khám phá chuyến đi thú vị cùng Hoàng tử Bé :

Nhà vua là người có thể “điều khiển” các ngôi sao.
Nhà địa lý là người đã dùng toàn bộ thời gian của mình để vẽ bản đồ, nhưng chẳng bao giờ rời khỏi cái bàn của mình để đi thám hiểm.

Đối tượng: Học sinh từ 6 đến 10 tuổi

Đăng ký trước ngày 29/07/2022 qua contacthue@ifv.vn

THÔNG TIN HỮU ÍCH