Hát cùng nhau

Dành cho trẻ từ 7 tuổi

Hãy cùng nhau hát  tiếng Pháp ! 
Hãy cùng cô Anne hát những bài đồng dao  xưa và những bài hát nay.
Hãy đến khám phá thế giới âm nhạc Pháp qua buổi sinh hoạt âm nhạc sống động với những bài hát Pháp (lời, lịch sử, phóng tác, trình bày lại,…) và thể hiện giọng hát.

Buổi sinh hoạt nghệ thuật này có thể kích hoạt sự quan tâm, thậm chí lòng đam mê đối với ca nhạc Pháp.

THÔNG TIN HỮU ÍCH