Hít hít thở thở - Không khí sạch đâu rồi?

Tọa đàm

Ô nhiễm không khí có ảnh hưởng gì đến sức khỏe trẻ em hay không? Trẻ em cần hiểu gì, và có thể làm gì để bảo vệ sức khỏe của chính các em và sức khỏe của Trái đất này?

Nhân tháng Trẻ em, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng xin mời các bạn nhỏ và gia đình đến cùng trò chuyện, cùng chơi và học về các vấn đề môi trường xung quanh.

Thông qua những trò chơi, thí nghiệm, đố vui, đoạn phim ngắn, trẻ em và người lớn sẽ hiểu hơn về những kiến thức vừa khoa học nhưng lại gần gũi thân thuộc. Ví dụ như Không khí chúng ta đang hít thở có sạch không? Rác đi đâu thế? Nước bắt đầu từ đâu?

Diễn giả:
Bà Phạm Thị Bích Ngà, Giám đốc Chương trình giáo dục, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng Đồng
– Chị Trịnh Thái Hà, Tiến sĩ khoa học về Chất lượng không khí

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt

THÔNG TIN HỮU ÍCH
Bạn có thể quan tâm: