Khơi dòng văn hóa nghệ thuật thế kỷ XIX - XX - XXI

Tọa đàm
Khơi dòng văn hóa nghệ thuật thế kỷ XIX – XX – XXI

Ngôn ngữ tọa đàm: tiếng Việt

Diễn giả:
TS Lê Đức Quang, dịch giả 
TS Trần Đình Hằng, Phân viện Trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế

Chúng ta sẽ được tìm hiểu nghệ thuật vùng Kinh thành Huế theo dòng lịch sử thông qua hai tác phẩm Nghệ thuật và nghệ nhân vùng Kinh thành Huế xuất bản lần đầu tiên vào năm 1919 và được tái bản với bản dịch mới năm 2019 và cuốn Kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX qua hồi ức của Michel Đức Chaigneau.

THÔNG TIN HỮU ÍCH