THỰC TẾ ẢO ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC NGHE NHÌN VÀ ĐỔI MỚI VĂN HÓA

Đối với giới chuyên môn, công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality, viết tắt là VR) mang lại nhiều triển vọng mới trong cách kể chuyện và trải nghiệm của khách hàng. Đối với đa số công chúng, nó cho phép họ hoà nhập thực sự và tham gia vào những câu chuyện, trò chơi và sự kiện. VR thật sự là một thách thức cho tương lai, về mặt sáng tạo nghệ thuật cũng như về mặt marketing và kinh tế. VR đóng vai trò quan trọng trong sự đổi mới nên được mọi người quan tâm nhiều.

Buổi trò chuyện trực tiếp với François Serre, chuyên gia người Pháp về thực tế ảo, chủ tịch Hội « Prenez du relief » và giám đốc Liên hoan « Courant 3D, le rendez-vous de la 3D et de la VR » tại Angoulême, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn như thế nào là thực tế ảo, công dụng của nó trong sáng tác nghệ thuật.

Đến tham dự hội thảo, các bạn còn có thể trải nghiệm thực tế ảo bằng tai nghe và nội dung 360° dành cho người tham gia.

THÔNG TIN HỮU ÍCH