Làng mạc ở châu thổ sông Hồng

Tọa đàm
Giới thiệu sách Làng mạc ở châu thổ sông Hồng
Tác giả: Nguyễn Tùng, Nelly Krowolski

Ngôn ngữ tọa đàm: tiếng Việt

Diễn giả:
GS TS Nguyễn Văn Khánh, Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam cận-hiện đại, Khoa Lịch sử, Chủ tịch Hội đồng KH-ĐT Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  
GS Nguyễn Quang Ngọc, Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam cận-hiện đại, Khoa Lịch sử; Chủ tịch Hội đồng KH-ĐT Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
MC: GS Chu Hảo

Các bài đăng trong cuốn sách này là kết quả mà Nelly Krowolski và Nguyễn Tùng đã đạt được thông qua hai chương trình hợp tác nghiên cứu Pháp-Việt: về làng Mông Phụ (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và về “làng ở vùng châu thổ sông Hồng”.

Chương trình nghiên cứu làng Mông Phụ: Đây là chương trình được ký kết vào tháng 7/1989 giữa Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học của Pháp (CNRS) và được giao cho Viện Dân tộc học (thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Ðông Nam Á và Thế giới Nam Đảo (LASEMA, thuộc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học của Pháp, CNRS) thực hiện.

Chương trình nghiên cứu về “làng ở vùng châu thổ sông Hồng: Năm 1996, Nguyễn Tùng và Nelly Krowolski đã được mời tham gia chương trình này. Chương trình ra đời nhờ sáng kiến của ba tổ chức: Văn phòng đại diện Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) tại Việt Nam, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

THÔNG TIN HỮU ÍCH