Minh họa truyện Kiều dưới cách nhìn minh triết Việt

Gặp gỡ
Minh họa truyện Kiều dưới cách nhìn minh triết Việt

Ngôn ngữ tọa đàm: tiếng Việt

Diễn giả:

– Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Nghị
– Nhà nghiên cứu Trần Đình Tuấn
– MC chủ trì: Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Tuấn Sơn

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du (1765 – 1820), tác giả Truyện Kiều.
Truyện Kiều trong thời đại 4.0 và CNTT. Trong thời đại ngày nay chúng ta có nhiều cách tiếp cận thông tin để giải đáp những thắc mắc cũ hoặc đưa ra những giả thuyết mới. Những góc khuất chưa nhìn hoặc nghi ngờ trong lịch sử Truyện Kiều để mỗi người tự suy ngẫm về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt.

THÔNG TIN HỮU ÍCH