Mô hình hóa mô phỏng: Xây dựng và kiến tạo thế giới ảo giúp hiểu rõ hơn và quản lý tốt hơn thế giới thực

Hội thảo
Mô hình hóa mô phỏng: Xây dựng và kiến tạo thế giới ảo giúp hiểu rõ hơn và quản lý tốt hơn thế giới thực

Dịch song song Pháp-Việt

Diễn giả: 
Alexis Drogoul, Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển, Pháp
Patrick Taillandier, Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển, Pháp
Nguyễn Ngọc Doanh, Trường Đại học Thủy Lợi

Buổi hội thảo này nhằm chỉ ra rằng mô hình hóa mô phỏng đang định nghĩa lại việc nghiên cứu khoa học cũng như những phương pháp tiếp cận cổ điển với việc ra quyết định phục vụ công cộng, như chúng ta cũng đã thấy trong thời điểm có dịch COVID-19. Dựa trên các dự án đang được Viện IRD tiến hành cùng với đối tác, đặc biệt là với trường Đại học Thủy Lợi, chúng tôi sẽ chỉ ra rằng làm thế nào mà mô hình hóa đang dần trở nên cần thiết và là công cụ không thể thiếu khi tiếp cận các vấn đề về môi trường xã hội trong bối cảnh « bền vững ». Và ngược lại cộng đồng (người dân, các nhà khoa học có liên quan, các nhà hoạch định chính sách…) tham gia tương tác với mô hình và thông qua đó giúp các nhà mô hình hóa hoàn thiện mô hình của mình. Đồng thời khi tương tác sẽ làm nảy sinh những câu hỏi như : liệu người ta có thể tin tưởng vào kết quả của những mô hình này? Liệu có những mô hình « đúng » và mô hình « sai » không? Liệu cần có một khóa đào tạo để có thể « tạo ra » một mô hình hữu ích không? Những triển vọng trong việc áp dụng các mô hình này là gì và có giới hạn nào cho việc sử dụng chúng không?

THÔNG TIN HỮU ÍCH