Nghệ thuật Truyền thông trong những cuộc thương thuyết lớn

Hội thảo
Chủ trì bởi Giáo sư Phan Văn Trường

Từ Việt Nam qua Pháp học năm 17 tuổi, Giáo sư Trường đã có hàng chục năm làm việc thành công tại các tập đoàn lớn hàng đầu thế giới, đảm nhiệm các chức vụ cấp cao như: Chủ tịch Alstom Power Châu Á, Chủ tịch Suez Đông Nam Á,… giáo sư từng được trao tặng huân chương cao quý Hiệp sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh của nhà nước Pháp, và hiện cũng đang là Cố Vấn Cao Cấp về Thương Mại Quốc Tế của chính phủ Pháp.
Sự kiện lần này còn là dịp để chúng ta khám phá và thảo luận về ba cuốn sách bán chạy nhất của ông : Một đời thương thuyết, Một đời quản trị và Một đời như kẻ tìm đường. Đặc biệt, quyển sách “Một đời như kẻ tìm đường” được tái bản chỉ sau 2 ngày xuất bản. Đây là 3 cuốn sách chứa đựng những chia sẻ và nhất là những bài học quý giá mà giáo sư rút ra từ quá trình làm việc của mình. Một điều đặc biệt trong ba cuốn sách này, đó là tác giả luôn nhìn lại mình với cương vị là một người Việt Nam trong môi trường quốc tế, thậm chí còn lý giải những luận điểm về thương thuyết và quản trị bằng ca dao tục ngữ Việt Nam.

Đây là cơ hội tuyệt vời không chỉ để bạn khám phá 2 cuốn sách của tác giả Phan Văn Trường, mà còn để trao đổi và lắng nghe những chia sẻ quý giá của giáo sư về những thuận lợi và khó khăn của người Việt trong môi trường quốc tế.

Ngôn ngữ tọa đàm : Tiếng Việt

THÔNG TIN HỮU ÍCH