Nhà văn Jules Verne và những ảnh hưởng đến Khoa học Giả tưởng Việt Nam

Gặp gỡ
Nhà văn Jules Verne và những ảnh hưởng đến Khoa học Giả tưởng Việt Nam

Dịch song song Pháp – Việt
Diễn giả:
– Dịch giả Đỗ Ca Sơn – người đã dịch cuốn “Hai vạn dặm dưới biển”
– Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
– Nhà báo Nguyễn Đức Hoàng – Tổng thư ký Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam
– TS Ngô Bích Thu – nhà nghiên cứu về Khoa học Giả tưởng, Giảng viên ĐH Mở TPHCM
– Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng
 
Kỷ niệm 194 năm ngày sinh nhà văn Jules Verne (08.02.1828 – 08.02.2022), Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam cùng Hội Nhà văn Việt Nam mong muốn được Viện Pháp tại Hà Nội tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hội thảo “Nhà văn Jules Verne và những ảnh hưởng đến Khoa học Giả tưởng Việt Nam”.
Nhà văn Jules Verne sinh ngày 08.02.1828, là một người đã đi đầu trong sự nghiệp văn chương về khoa học giả tưởng thế giới với các tác phẩm kinh điển như “Hai vạn dặm dưới biển”, “Hành trình vào tâm Trái đất”, “80 ngày vòng quanh thế giới”….
Chúng tôi đã đặt hàng dịch giả Đỗ Ca Sơn – người đã dịch tác phẩm “Hai vạn dặm dưới biển” một báo cáo về thân thế, sự nghiệp của nhà văn Jules Verne cùng những ảnh hưởng tới nền Khoa học Giả tưởng Việt Nam. Báo cáo này sẽ được trình bày ngay sau phần nghi lễ của hội thảo.
Tiếp sau là báo cáo của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam về khát vọng cho cuộc sống tốt đẹp hơn trong khoa học giả tưởng.
Sau đó là báo cáo của nhà báo Nguyễn Đức Hoàng về khát vọng của thế hệ trẻ cho tương lai khoa học thông qua khoa học giả tưởng.
Cuối cùng là báo cáo của TS Ngô Bích Thu về những nghiên cứu cho thực tế sáng tác và dịch thuật của thể loại khoa học giả tưởng tại Việt Nam.

THÔNG TIN HỮU ÍCH