Nhựa: ô nhiễm và giải pháp

Triển lãm tư liệu “Nhựa: ô nhiễm và giải pháp” sẽ kể cho chúng ta về đời sống của nhựa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ trong đời sống thường nhật, cho đến khi được phát tán trong môi trường đất và nước. Dù đề cập đến thực trạng ở Việt Nam nhưng không hạn cuộc ở một quốc gia hay một lãnh thổ nhất định, triển lãm sẽ giúp người xem hiểu và cảm nhận được những thách thức mang tính địa phương và toàn cầu liên quan đến nhựa, một chất liệu phổ biến nhưng hậu quả đối với môi trường mà nó mang lại ngày càng trở nên đáng lo ngại.

Để đối mặt với thực trạng khủng hoảng rác thải nhựa, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng quy định mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR) nhằm điều chỉnh “sự sống hoang dã của nhựa”, giảm thiểu rác thải và tối ưu hóa chuỗi thu gom, xử lý rác. Thông qua các tư liệu ảnh và biểu đồ kèm lời bình do Viện nghiên cứu vì sự phát triển thực hiện, triển lãm là hồi chuông cảnh báo thực sự nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều có một phần trách nhiệm và có khả năng đưa ra các giải pháp.

THÔNG TIN HỮU ÍCH