Ô nhiễm môi trường đô thị và Sức khoẻ cộng đồng

Tọa đàm

Đánh giá đúng đắn hiện trạng và kiểm soát hiệu quả ô nhiễm đô thị Hà Nội là thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý liên ngành. Trong toạ đàm này, các diễn giả sẽ cung cấp cho người tham dự các thông tin về các nỗ lực và kết quả của các hoạt động quan trắc, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường ở Hà Nội. Đồng thời, mối quan hệ giữa mức độ ô nhiễm môi trường và sức khoẻ người dân thành phố sẽ được bàn luận cùng với việc cung cấp các giải pháp tự đánh giá và kiểm soát ô nhiễm tại hộ gia đình.  

Diễn giả :
– Đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội
– TS. Hàn Huy Dũng – Giảng viên ĐH Bách Khoa Hà Nội  
– TS. Phạm Trọng Duy – Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường
– TS. Nguyễn Hùng Minh – Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường
– Đại diện Trường Đại học Y tế Cộng đồng
– Đại diện Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường

Ngôn ngữ tọa đàm : tiếng Việt

THÔNG TIN HỮU ÍCH