Paul Doumer và những di sản ở Đông Dương

Tọa đàm
“Paul Doumer và những di sản ở Đông Dương”
Giới thiệu cuốn sách Paul Doumer, Toàn Quyền Đông Dương (1897-1902)
Tác giả: TS. Amaury Lorin

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Diễn giả:
Bà Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc – Công ty cổ phần sách Omega Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Trường, Dịch giả – EFEO Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Hợp tác Pháp ngữ Châu Á-Thái Bình Dương

Viết cuốn lịch sử lý thú này, trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu lưu trữ của Bộ Thuộc Địa và các kho tư liệu của Chính quyền Đông Dương được chuyển về lưu trữ ở Pháp, tiến sĩ Amaury Lorin đã làm sáng tỏ một trang sử thuộc địa Pháp, cho đến nay chưa được nhiều người hiểu một cách tường tận, đặc biệt nổi lên một nhân vật đầy phức tạp với một nghị lực đáng kinh ngạc và một sự nghiệp có một không hai. Cuốn sách này sẽ cố gắng góp phần giúp mọi người có thêm nhiều hiểu biết về một giai đoạn giao thời đặc biệt đối với lịch sử của Việt Nam, Campuchia, Lào trong thời kỳ thuộc địa, và rộng hơn nữa là đối với lịch sử của nước Pháp vào thời kỳ thực dân.

THÔNG TIN HỮU ÍCH